Puulattioiden asentaminen

 

Valmistelu

 • On tärkeää, että lattialautojen kosteuspitoisuus asennushetkellä vastaa huoneen keskimääräistä kosteutta (normaali sisäilmankosteus noin 25 – 45 %). Mikäli puutavara asennetaan tätä kosteampana, voi lautojen väliin syntyä suuria rakoja.
 • Pysyvästi lämmitettyihin huoneisiin valitaan puulattia, joka on erikoiskuivattu etukäteen ja jonka kosteuspitoisuus on alle 8 %. Tällaiset puulattiat voidaan asentaa heti toimituksen jälkeen.

 

Asennus

 • Lattialaudat naulataan palkkeihin käyttäen uppokantanauloja, joiden koko on vähintään 75 x 2,8 mm. Lattialaudat voi myös ruuvata kiinni palkkeihin, jolloin käytetään 70 mm:n Ho-Bau ruuveja. Seinän vierustalla käytetään apuna rakennuslevypaloja tai pieniä puukiiloja lattialautojen ja seinän välisen raon saamiseksi tasaiseksi. Puukiilat poistetaan asennuksen jälkeen.
 • Ennen lautojen asentamisen aloitusta tarkista, että koolaus on tasainen ja vaakasuora. Tee tarkistus vähintään 3 metrin pituisella linjalaudalla, jota kuljetetaan koolausta pitkin eri suuntiin. Korjaa epätasaisuudet höyläämällä tai kiilaamalla.
 • Ensimmäinen lauta asetetaan naaraspuoli seinää vasten. Jos pituussuuntaan tarvitaan useita lautoja, ole tarkkana, että ne ovat suorassa linjassa. Tarkista seinän suoruus linjalankaa käyttämällä. Aseta kiiloja lattialaudan ja seinän väliin liikkumavaran jättämiseksi (10 mm).
 • Lautojen jatkosaumat tehdään koolauksen kohdalle ja ne tulee ulkonäkösyistä sijoittaa tasaisesti koko lattiapinnalle. Vierekkäisten paneelien jatkos ei saa olla samalla koolauksella.
 • Jotta saat keskellä lattiaa olevan päätysauman mahdollisimman tiiviiksi, purista laudat yhteen seinän viereisestä raosta esimerkiksi sorkkaraudan avulla. Suojataksesi seinää ja saadaksesi tilaa väännölle, käytä seinän ja sorkkaraudan välissä levynpalaa tai puukapulaa.
 • Ensimmäinen lauta ruuvataan tai naulataan päältä niin läheltä seinää, että naula peittyy jalkalistan alle. Etureuna ruuvataan tai naulataan vinosti lyöden urospontin sisäkulmaan. Naulatessa käytetään apuna tuurnaa.
 • Seuraava lauta lyödään edelliseen lyöntikapulan avulla ja laudat kiinnitetään sitä mukaan, kun ne on saatu paikoilleen. Jos laudan halkeaminen on vaarana esim. lähellä päätyä, esiporataan naulausreikä.
 • Mahdollisuuksien mukaan ulota lattia ovien kohdalla niin pitkälle, että kynnys peittää sauman. Lattian pitää voida liikkua suhteessa naapurihuoneiden lattioihin. Jos lattiat eivät ole samassa tasossa, korotetaan kynnystä alemman huoneen puolella listan avulla. Kynnyksettömissä aukoissa käytetään puisia tai metallisia peitelistoja.
 • Laudan päähän tehdään reiät putkia varten siten, että sovitettava lauta asetetaan viimeksi asennetun laudan päälle putkien viereen. Suorakulman ja mittanauhan avulla merkitään putkien sijainnit ja halkaisijat.
 • Reiät tehdään poranterällä, jonka halkaisija on 5 – 10 mm putkea suurempi.
 • Sovitettava lauta katkaistaan reiän keskilinjan kohdalta ja asetetaan paikalleen.
 • Laudan päästä sahattu pieni takakappale liimataan putkien taakse käyttäen sovituskiiloja seinän puolella.
 • Laudan pitkällä sivulla putkireiät tehdään siten, että sovitettava lauta asetetaan oikeaan asentoon lähimpänä olevan viereisen laudan päälle. Laudan reunan ja putkien etäisyydet mitataan ja merkitään sovitettavaan lautaan.
 • Suorakulman avulla merkitään putkien ulkolaidat.
 • Kun reiät on porattu, sahataan takakappale irti pistosahalla.
 • Kun sovitettava lauta on asetettu paikalleen, liiimataan takakappale kiinni ja kiristetään seinäkiilojen avulla.
 • Viimeinen lautarivi joudutaan tavallisesti halkaisemaan.
 • Kaksi viimeistä lautariviä voi olla hyvä asentaa samaan aikaan. Halkaistu viimeinen lauta naulataan/ruuvataan päältä, niin läheltä reunaa kuin mahdollista, jolloin naulat/ruuvit jäävät jalkalistan alle. Seinän viereen tulee jättää 10 mm liikkumavaraa. Ennen lattialistojen naulaamista poistetaan kaikki seinävierustan palikat ja kiilat.

 

Huom! Lattia hiotaan aina asentamisen jälkeen ja pintäkäsitellään vasta sitten.

Puulattian asennus (Pdf, 45 kB)