Raaka-aine & Puunhankinta


Lopen Rakennuspuun raaka-ainetta ovat Suomen komeimpien mäntyjen olennaisen suorat, sileät, oksattomat ja kohtuullisen järeät (rinnankorkeusläpimitta yli 30 cm) tyvitukit. Komeimmista puuyksilöistä otamme kahta tukkia per runko! Suurin osa käyttämästämme tukista on niin sanottua luontopuuta, jonka luonto on karsinut laadukkaaksi. Rajallisen kokoisilla raaka-ainemarkkinoilla olemme kuitenkin erityisen kiinnostuneet myös pystykarsituista männyistä.


Ensimmäisenä männyn laatua arvioitaessa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, kuinka korkealla ensimmäinen näkyvä oksa on: mitä korkeamalla, sen parempi! Muita hyviä laatumännyn tunnusmerkkejä ovat alimman kuivan oksan läpimitta ja oksakulma: mitä pienempi alimman kuivan oksan läpimitta on, ja mitä enemmän oksa on kohtisuorassa puun runkoon nähden, sitä todennäköisimmin männyn tyvi on laadukas. Edellä mainitut tunnusmerkit pystyy tarkistamaan hieman kauempaakin, mutta vasta puun juurella männyn laadun voi vasta varmasti todeta erikoislaatuiseksi. Puun juurelta pystyy havaitsemaan parhaiten puun suoruuden eri kulmista ja sen, onko tyvellä ei-toivottuja kyhmyjä, eli oksan kyljestymisen jälkiä. Kyhmyt ilmenevät aaltoilevana pintana puun rungossa ja kertovat siitä, että heti puun kuoren alla on kuolleita oksia.

Laatuvaatimukset saattavat kuulostaa kovilta, mutta laatuvaatimukset täyttävistä tukeista olemme valmiita maksamaan reilusti enemmän kuin mitä yleensä tukkipuusta puukauppojen yhteydessä maksetaan! Lisäksi olemme kiinnostuneita jo varsin pienistä tukkieristä: vähimmäismääränä pidämme noin 30-50 tukkia eli tukkien koosta riippuen noin 20 m³. Ethän tarjoa pinossa olevia mäntyä, koska haluamme arvioida männyn laadun  puiden ollessa pystyssä!


Jos metsästäsi löytyy mielestäsi laatukriteerit täyttäviä mäntyjä, otathan ihmeessä yhteyttä Lopen Rakennuspuu Oy:n tukkiostoista vastavaan Mikko Kivistöön (p. 040 480 9820)! Voit myös halutessasi lähettää kuvan männyistäsi sähköpostilla osoitteeseen: tukit@lopella.fi

Lue lisää: Lopen Rakennuspuu Oy erikoistyven laatuvaatimus.


Sertifikaatit

Puun alkuperäketjun todentaminen
PEFC_suomi.pdf

Chain of custody certificate
PEFC_englanti.pdf